Tesis yönetim hizmetleri çoklu iş akışları ve yönetim süreçlerinin varlığı nedeniyle önemli bir rol üstlenmektedir. Günümüz şartlarında kalabalıklaşan ortak yaşam alanları gibi yerlerde tesis yönetim hizmeti oldukça zor ve karmaşık bir yapıya dönüşmüştür. Yönetsel aksaklıklar nedeniyle emek, zaman, bütçe gibi kayıplarının oluşmasının yanı sıra komşu ilişkilerini zedeleyecek sorunların ortaya çıkması yönetimsel faaliyetlerin daha profesyonel hale gelmesi zaruri bir duruma dönüşmektedir. CeYas olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde, müşterinin talep ve organizasyonuna göre tasarlanmış, verimliliğin üst düzeyde tutularak sürdürülebilir ve inovasyon prensibine uygun hizmet yapılanması ile organize edilmiş çözüm odaklı bir hizmet yaklaşımı içerisindeyiz.

  • Yönetim stratejisinin belirlenmesi ve yönetim modelinin oluşturulması
  • İşletme özelliklerine ve hizmet içeriklerine göre yönetim hizmeti ücreti belirlemesi
  • Kat Mülkiyet Kanunu uygulamaları ve hukuk danışmanlığı hizmetleri
    Profesyonel konut sitesi yönetici hizmeti
  • Yönetim ve işletim esasları ile hizmet seviyelerinin belirlenmesi, uygulama sonuçlarının değerlendirmesi
  • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin tasdik işlemlerinin takibinin yapılması