Şehir nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak kentleşmede de hızlı bir büyüme gerçekleşmektedir. Hayatımızın birçok yerinde taş binalardan oluşan yapıların artması ile parkların, bahçelerin, yeşil alanların sayısı gittikçe azalmaktadır. Yaşantımızda ortak alanlarda sahip olduğumuz yeşil alanlar daha fazla öneme sahip hale gelmektedir. Yeşil alanların planlı ve sistemli bir çalışma ile bakımı, onarımı, ilaçlanması gibi çalışmalarının yanında maliyet ve zamandan da tasarruf sağlanmış olmasına olanak sağlayacaktır.

  • Günlük sulama çalışmalarının yapılması
  • Mevsimsel gübrelemenin yapılması
  • Budama ve havalandırma çalışmaları
  • Kışlık koruyucu tedbirlerin alınması
  • Mevsimsel çiçeklendirme
  • Zirai çalışmaların yapılması
  • Çimlerin biçilmesi
  • Haşerelerle mücadele
  • Otların ayıklanması