FİZİKİ GÜVENLİK

Fiziki güvenlik; kalifiye güvenlik görevlisi ile yapılan, güvenlik teknolojisi ile

birleştirildiğinde önleyici, caydırıcı ve faili tespit etmekte büyük bir olanak sağlayan güvenlik hizmetidir. Yüksek standartlar ile birleştirildiğinde güvenlikte sıfır hata ilkesi gerçekleştirilmiş olur. 

Fiziki Güvenlik ile İlgili Güvenlik Hizmetlerimiz

1- KONUT GÜVENLİĞİ 

İnsanların toplu biçimde yaşadığı siteler ile özel konutların güvenliğinin sağlanması konusu günümüzde önemli bir husus haline gelmiştir. Buradaki amaç konut içinde yaşayanları, bireyleri korumak, sağlık ve güvenlik içinde hayat koşullarını devam ettirmelerini sağlamaktır. CeYas Güvenlik, güvenli yaşam alanlarının devamlılığını sağlamak için denetim ve gözetimlerle olası tehditlere karşı her an tetikte kalmakta, eğitimli ve tecrübeli güvenlik kadrolarıyla huzurlu ortamlar oluşturmaktadır.

2- AVM GÜVENLİĞİ

Alışveriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alıp, geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturarak hizmet vermektedir.

Hizmet verilen lokasyonlarda güvenlik risk analiz ve etüt çalışmaları, gelişen tehdit algılamaları göz önüne alınarak revize edilmektedir. Müşterilerimiz anlık olarak güvenlik konularında bilgilendirilmektedir. İlgili kanunun firmamıza yüklediği sorumlulukları Profesyonelliğimizle yerine getirmekte ve kusursuz bir güvenlik hizmeti verme yolunda adımlar atmaktayız.

3- OTEL GÜVENLİĞİ

Oteller çok sayıda müşteri ve insan ağırlama kapasitesinin olması nedeni ile güvenliğin üst düzeyde sağlanması gereken yerlerdir. Büyük tesisler arasında olan otellerin tüm tesis güvenliğini sağlayabilecek saha incelemesi yapıldıktan sonra, oluşturduğumuz çözüm projesini sunmak, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamak şirket kültürümüz esaslarındandır.

4- HASTANE GÜVENLİĞİ

Halka açık olan bu alanlarda yaşanabilecek olası adli olaylar nedeniyle önemi artan hastane güvenliği konusunda CeYas Güvenlik olarak  hastane güvenliğinde; giriş çıkış noktalarının tam kontrolü, refakatçi ve ziyaretçilerin kontrolü, doktor, hemşire ve diğer hastane personelinin can güvenliği, hastane içinde düzeni bozacak kişilere karşı alınacak önlemler, toplu eylemler karşısında alınacak önlemler, kamera sistemleri ile izlenilmesi gereken yerlerin tespiti, yapılması gereken devriyelerin tespiti konusundan hizmet vermektedir. 

5- BANKA GÜVENLİĞİ

Bankalar her zaman için yoğun yerlerdir, birçok işlemin yapıldığı banka şubelerinde giriş ve çıkışların fazlalığı nedeniyle güvenlik önlemleri açısında önem arz etmektedir. Şirketimiz bu hizmet kapsamında banka çalışanlarının, ziyaretçilerin ve müşterilerin rahat ve güven içinde bulunması, huzura, mala ve cana gelebilecek tehditlerin yasalar çerçevesinde önlenmesini sağlamaktadır.

6- ŞANTİYE GÜVENLİĞİ

İnşaat sektöründe yer aldığımız güvenlik faaliyetlerimizde, gerek can güvenliği için, gerek malzeme hırsızlığı, yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi eylemlere karşı alınacak önlemler, şantiye giriş çıkışlarının tam kontrolü, inşaat çevresinde rutin devriye, şantiye enerji hattının kontrolü, şantiye içi yolların kontrolü, şantiyede çalışacak kişilerin sayısı ile kaç kişinin şantiyede kalacağı gibi konularda titiz bir çalışma sonucunda müşterilerimize kaliteli hizmet vermekteyiz.

7- ENDÜSTRİYEL TESİS GÜVENLİĞİ

Endüstriyel tesislerin güvenliği konusunda hizmet veren CeYas Güvenlik kötü niyetli kişilere karşı çevre güvenliğini sağlamakta, tesise yönelik içerden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdide karşı önlem alarak ilgili alanın 7/24 korunmasını sağlamaktadır. Gerek üretim tesisleri ile fabrikalar, gerek plaza ve satış noktaları, gerekse sektörel güvenlik olarak tam manası ile endüstriyel güvenliğin ne olduğunu bilerek hareket edip, hangi durumlarda ne şekilde önlem alacağımızı, projeye özel şekilde tespit ederek çalışmak, endüstriyel güvenlik esasımızdır.

8- EĞİTİM KURUMLARI GÜVENLİĞİ

Eğitim kurumlarının güvenliği, eğitim açısından oldukça önemlidir. Özellikle üniversitelerde alınması gereken güvenlik önlemleri iyi irdelenmelidir. Güvenlik biriminde görevli personelin eğitiminin iyi bir şekilde verilmesi ile oluşabilecek provokasyon ve tehlike içeren durumlara karşı alması gereken önlemlerle hazır durumda bulunması gerekmektedir. Asıl gayemiz gençlerimizin eğitim aldıkları kurumlarda daha güvenli ve rahat hareket etmelerini sağlamaktır.

9- KORUMA HİZMETLERİ GÜVENLİĞİ

Yakın koruma ve savunma eğitimi almış profesyonel personel ile ünlü ve önemli kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, kişinin hayatını mümkün olduğunca az ölçüde etkileyen, günlük hayatını normal seyrinde sürdürmesini sağlayan yüksek seviyeli koruma önlemleri alarak hizmet veriyoruz. Ayrıca kişilerin tehdit altında olması durumunda veya sürekli güvenlik tehdidi riskinin mevcut olduğu durumlarda özel olaylara, eğitilmiş güvenlik görevlilerimiz vasıtasıyla kişisel koruma hizmeti sunuyoruz. 

10- KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜVENLİĞİ

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın kurum kültürüne kısa sürede uyum sağlayan, kurumun çalışma faaliyet alanına göre eğitilen, kurumun ihtiyacına göre malzeme ve teçhizatla donatılan personelimiz, güvenlik, koruma, kollama, gözetim ve denetim hizmetleriyle faaliyet gösterdikleri alanlarda güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

11- FUAR VE KONGRE GÜVENLİĞİ

CeYas Güvenlik, güvenlik ihtiyacının arttığı özel toplantı, açılış, fuar, seminer, toplu geziler ve spor faaliyetlerinde genel asayişin sağlanması, davetsiz misafirlere, istenmeyen maddelere karşı, giriş kontrolleri, konuk yönlendirme, kalabalık kontrolü veya sergilenen ürün ya da eserlerin korunması amacı ile gerekli ekipler oluşturulup, donanımları sağlanarak geçici hizmetler yürütülmektedir. Teorik – pratik eğitimden geçen, özellikle halka açık organizasyonlarda görev yapma becerisi yüksek, sertifikalı güvenlik personelimiz tüm koşullarda tam hizmet parolasıyla görevlendirileceği alanda tam güvenliği sağlayabilecek niteliktedir.

12- STADYUM GÜVENLİĞİ

Özel güvenlik görevlilerimiz tarafından; stadyum içerisinde, müsabaka öncesi ve sonrası kontrolü, yasaklı madde girişinin engellenmesi, sahte bilet ve davetiyelerin engellenmesi, giriş-çıkış kontrolü, seyirci yönlendirme ve kalabalık kontrolü ayrıca sporcuların ve yöneticilerin güvenliğini sağlamak başlıca hizmet anlayışımızdır.  Yapmış olduğumuz güvenlik hizmetlerini koordineli bir çalışma ve profesyonel ekiplerle müşterilerimize etkin bir hizmet vermekteyiz.

13- KONSER GÜVENLİĞİ

Konserlerde geniş yığınların ve düzensiz kalabalıkların olması, kişi sayılarının yüksek olması nedeniyle meydana gelebilecek her türlü olaya karşı güvenlik planları oluşturularak herhangi bir kriz ile karşı karşıya kalınması durumunda müdahale gücünün yeterli olması gerekmektedir. CeYas Güvenlik olarak eğitimli personelimiz ile güvenlik zaafiyetinin oluşmasını engellemek maksadıyla müşterilerimize hizmet vermekteyiz

14- OTEL VE TURİSTİK İŞLETMELERİN GÜVENLİĞİ

Hizmet sektörü içerisinde bulunan Turizm sektöründe iç ve dış tehditlere karşı müşteri memnuniyetini sağlayabilmek, turizm işletmeleri için en önemli konuların başında gelmektedir. Geniş alanlara yayılabilen ve konukları sürekli değişen turistik işletmelerde güvenlik politikası sürekli iyileştirilmesi ve yüksek hassasiyetle yerine getirilmesi gereken bir görevidir. Yurt içi ve yurt dışından gerek tatil, gerekse iş amaçlı konaklayan misafirlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamaları en doğal beklentileridir. CeYas Güvenlik olarak ihtiyaç duyulan otel ve turistik işletme güvenliğini, eğitimli elemanlarımız ve teknolojik techizatlarımızla güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktayız.